top of page
Maden Makinası

HAKKIMIZDA

MADEN-TEK 2024

MADEN ENDÜSTRİSİ TEKNOLOJİ GÜNLERİ

12-13 Aralık 2024 / ANKARA

“Geleceğin Teknolojisi Türk Madencisi ile Buluşuyor”

NEDEN İLERİ TEKNOLOJİ?

Enerji maliyetlerinin yükseldiği, yüksek dereceli cevherlerin daha az üretildiği, kar marjlarının daraldığı günümüz madencilik üretim ortamında; ileri teknolojinin gerekliliği madencilik şirketlerinin değişime uyum sağlayabilmeleri için daha akıllı, daha güvenli daha hızlı olmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

İnsanın var olduğu günden bu yana gelişen, çağlara bile adını veren madencilik sektöründe son yıllarda; dünyada olduğu gibi ülkemizde de Endüstri 4.0, Akıllı Madencilik (smart mining), Dijital teknolojiler, İleri Analitik, Nesnelerin İnterneti (IoT), Veri Analitiği, Süreç Optimizasyonu gibi kavramlar konuşulmaya ve farklı boyutlarda kullanılmaya başlandı.

Maden endüstrisindeki ana eğilimlere;

 • Ortalama cevher derecesinin sürekli olarak azalması,

 • Daha düşük tenörlü, büyük ve kaliteli maden yataklarının işletilme zorunluluğu,

 • Yeni işletmelerin açık ocaklardan daha çok yeraltı madenlerine yönelmek zorunda kalışı,

 • Sağlık, Güvenlik ve zorlu ortamlarda çalışma zorunluluğunun artışı,

 • Çevresel bakış bilincinin yükselmesi,

 • Nitelikli personel eksikliği,

 • CAPEX verimliliğinin ve OPEX’in azalışı sonucunda;

 • Organizasyon ve süreç optimizasyonu,

 • Standardizasyon,

 • Artan cevher geri kazanımı,

 • Kaynak Verimliliği ve Güvenilirlik,

 • Operasyonel mükemmellik beklentileri,

 • Veri analizi sonucu ekipman otomasyonu ve sistem yönetimi,

 • Global tesislerin uzaktan, merkezi operasyonları,

 • Açık otomasyonlu standart modüler tasarım,

 • Çevre korumaya daha fazla odaklanma

ve diğer konularda dijital çözüm modülleri ve ileri teknolojiler geliştirilmiştir.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE MADENCİLİĞİN KAZANIMLARI:

İşletmeler için yukarıda sayılanların tümünü içeren dijital yolculuk; uzun süreli faydalar, yenilikçi fikirler, kurumun ve personelin yetkinleşmesi, düşük maliyet, daha kaliteli üretim, verim artışı, rekabetçilik kazanmak anlamına gelmektedir. Dijitalleşme, günümüzde tüm işletmeleri benzersiz bir hızla dönüştürürken, bir yandan önemli fırsatlar sunuyor, diğer yandan bir takım problemleri ve zorlukları beraberinde getiriyor. Bunların çözümü de İleri analitik ve Nesnelerin İnterneti kullanılması ile mümkün olmakta ve dünya standartlarında somut ve uzun süreli etkili sonuçlar alınmaktadır.

NEDEN TEKNOLOJİ GÜNLERİ?

Dünyada yoğun olarak tartışılan ileri teknoloji ve endüstri 4.0 konularının ülkemizde de gündeme gelmesi için, Türkiye’nin Madencilik ve Yerbilimleri Dergisi “Madencilik Türkiye” tarafından 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara‘da Maden-Tek 2024 – Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri düzenlenecektir.

Maden-Tek 2024 – Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri ile teknoloji transferini ve inovasyonu teşvik eden faaliyetlerde işbirliği yapılması, dış ülke şirketlerinin yenilikçi gücü ve faaliyetlerinin ülkemiz madencilik sektöründe tanıtılması, madencilik sektöründeki teknolojik zorluklarla ilgili stratejik işbirliğini sağlayacak faktörlerin belirlenip, bilgi alışverişinden karşılıklı yararlanmak amaçlanmaktadır. Etkinliğe, teknoloji ve hizmet üreten firmalar ile teknolojiyi yoğun olarak kullanan yerli kuruluşlar ve dış ülke madencilik sektör temsilcilerinden katılımlar olacaktır.

TEKNOLOJİ GÜNLERİNE KATILACAKLAR:

Maden-Tek 2024 – Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri’ne aşağıdaki alanlarda yazılım ve ileri teknoloji ürün ve hizmet sağlayıcıları ve kullanıcıların katılımı davet edilmektedir: Madenciliğin her alanında, dijital çözümler ve veri analitiği, nesnelerin interneti, optimizasyon, yönetim, arama (sondaj, jeofizik, analiz v.b.), modelleme, ölçüm, görüntüleme ve haberleşme teknolojileri, çevre ve İSG, üretim, lojistik, alt yapı, makine ekipman ve cevher zenginleştirme de ileri teknolojiler.

Ayrıca, kamu kurumları, üniversiteler, teknokentler, madencilik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları da bu sürecin paydaşları olacaktır.

—————

Sponsorluk ve Katılım için İletişim: Madencilik Türkiye Dergisi

Telefon: 0312 482 18 60

Mail: info@maden-tek.com

Maden-Tek 2024 Logo
bottom of page